Mociño González, I., & Agrelo-Costas, E. (2023). La dramatización: aprendizajes por competencias a través del diálogo interartístico. Pulso. Revista De educación. https://doi.org/10.58265/pulso.5638